Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

মাতৃত্বকালীন ভাতা

দরিদ্র মার জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা চুড়ান্ত তালিকাঃ-

ক্রমিক নং    নাম    পিতা/স্বামী    গ্রাম    আইডি নং    ওয়ার্ড নং
০১    পিংকী চাকমা    হিমেল চাকমা    নারিকেল বাগান        ০১
০২    রতœা চাকমা    কৃষ্ণ কুমার চাকমা    চাপকিয়াছড়া        ০১
০৩    লুম্বিনী চাকমা    সুপম চাকমা    চেয়ারম্যান পাড়া        ০১
০৪    নেনছি চাকমা    জুয়েস চাকমা    চাপকিয়াছড়া        ০১
০৫    সুজাতা চাকমা    শান্তি ময় চাকমা    চেয়ারম্যান পাড়া        ০১
০৬    নোন্তা চাকমা    প্রসেনজিৎ চাকমা    হাজাছড়া        ০২
০৭    সোনালী চাকমা    সন্টু বিকাশ চাকমা    পানছড়ি        ০২
০৮    হ্যাপি চাকমা    রিন্টু চাকমা    শুকরছড়ি        ০২
০৯    অঞ্জনা চাকমা    তুঙ্গরাম চাকমা    নাড়াইছড়ি        ০৩
১০    মিনতি চাকমা    হিতেন চাকমা    ইন্দ্রমাছড়া        ০৩
১১    মিতি চাকমা    ডিকল্যান চাকমা    নাড়াইছড়ি        ০৩
১২    লক্ষী রানী চাকমা    সুরেন্দ্র  চাকমা    মরংছড়ি        ০৪
১৩    সীমা চাকমা    সঞ্চয় চাকমা    বেতছড়ি        ০৪
১৪    রেপী চাকমা    জ্ঞান বীর চাকমা    যৌথখামার        ০৪
১৫    রুবিনা চাকমা    তপন চাকমা    শিলছড়ি        ০৫
১৬    অনু চাকমা    দোয়েল চাকমা    বাঘাছোলা        ০৫
১৭    নির দিবী চাকমা    সাধন চাকমা    বাঘামুখ        ০৫
১৮    রুবিনা চাকমা    পিঃ লক্ষী রঞ্জন চাকমা    চেগেইয়াছড়ি        ০৬
১৯    সুখী তালুকদার    উষা ময় চাকমা    হাজাছড়া        ০৬
২০    মিতা চাকমা    পিঃ রবি চাকমা    চেগেইয়াছড়ি        ০৬
২১    রেনিকা চাকমা    নয়ন চাকমা    শিলছড়ি        ০৭
২২    রতœা চাকমা    পিঃ ধনঞ্জয় চাকমা    উকছড়ি        ০৭
২৩    বসুন্দরা চাকমা    রাজীব চাকমা    উকছড়ি        ০৭
২৪    রিপনা চাকমা    সুপম চাকমা    দীঘলছড়ি        ০৮
২৫    বিশাখা চাকমা    পিঃ বিমল কান্তি চাকমা    পেত্যাছড়ি        ০৮
২৬    সুচরিতা চাকমা    চিত্ত রঞ্জন চাকমা    পেত্যাছড়ি        ০৮
২৭    লাভলী আক্তার    এমাদুল হক    বরুনাছড়ি        ০৯
২৮    রিতা চাকমা    পলাশ চাকমা    মাইচছড়ি        ০৪
২৯    মুক্তা আক্তার    মোঃ সেলিম    বরুনাছড়ি        ০৯
৩০    হাসি বেগম    মোঃ আউব আলী    বরুনাছড়ি        ০৯